ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยนักศึกษา

ผลงานวิจัยของ นศภ.เภสัช มวล. ในขณะฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพฯ ได้รับการตีพิมพ์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยิ …

ผลงานวิจัยของ นศภ.เภสัช มวล. ในขณะฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพฯ ได้รับการตีพิมพ์ Read More »

แสดงความยินดี ผศ.ดร.น้ำฟ้า เสริมแก้ว และ ดร.ธิพาพรรณ พลายด้วง อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลงานการวิจัยของอาจารย์เภสัช มวล. “ไฮโดรเจลจากสารสกัดฟักข้าวสำหรับทากลางคืน” ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยิ …

ผลงานการวิจัยของอาจารย์เภสัช มวล. “ไฮโดรเจลจากสารสกัดฟักข้าวสำหรับทากลางคืน” ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร Read More »

ขอแสดงความยินดี อ.ศุภลักษณ์ ไพศาล และ ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล อาจารย์สำนักวิชาเภสัชฯ ได้รับการตีพิม์ผลงานวิจัยเรื่อง กระบวนการเคมีสีเขียวสำหรับการสกัดบัวบกปราสจากสีเขียว

ขอแสดงความยินดี อ.ศุภลักษณ์ ไพศาล และ ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู …

ขอแสดงความยินดี อ.ศุภลักษณ์ ไพศาล และ ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล อาจารย์สำนักวิชาเภสัชฯ ได้รับการตีพิม์ผลงานวิจัยเรื่อง กระบวนการเคมีสีเขียวสำหรับการสกัดบัวบกปราสจากสีเขียว Read More »

ผลงานวิจัยของอาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล. ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Phytochemical Analysis (Q1)

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยิ …

ผลงานวิจัยของอาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล. ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Phytochemical Analysis (Q1) Read More »

ผลงานของ นศภ.มวล. ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ และจดสิทธิบัตร

ผลงานจากการศึกษานอกห้องเรียน “การใช้น้ำมันพืชเป็นกระบวน …

ผลงานของ นศภ.มวล. ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ และจดสิทธิบัตร Read More »

นศภ.ปนิกา โยธี และ นศภ.อรรถพล คนเพียร ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมระดับนานาชาติ 5th International Conference on Pharmaceuticals, Nutraceutical and Cosmetic Science (IPNaCS)

                …

นศภ.ปนิกา โยธี และ นศภ.อรรถพล คนเพียร ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมระดับนานาชาติ 5th International Conference on Pharmaceuticals, Nutraceutical and Cosmetic Science (IPNaCS) Read More »

ผลงานโครงการปัญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Asian-ISPOR ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2559 ณ. ประเทศสิงคโปร์

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ …

ผลงานโครงการปัญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Asian-ISPOR ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2559 ณ. ประเทศสิงคโปร์ Read More »

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาวลัยลักษณ์ 2556 – 2558

ประจำปี พ.ศ. 2557 Pharmaceutical sciences Protein-Prote …

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาวลัยลักษณ์ 2556 – 2558 Read More »