pharmacy_2016

พิจารณาคัดเลือกเภสัชกรดีเด่น ประจำปี 2562

ด้วยชมรมเภสัชกรภาคใต้ จะพิจารณาคัดเลือกเภสัชกรดีเด่น ปร …

พิจารณาคัดเลือกเภสัชกรดีเด่น ประจำปี 2562 Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ Prof.Albert M. Hutapea จาก Universitas Advent Indonesia ประเทศอินโดนีเชีย

                …

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ Prof.Albert M. Hutapea จาก Universitas Advent Indonesia ประเทศอินโดนีเชีย Read More »

การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์น้องพี่ ครั้งที่ 2

ในวันที่ 23 มีนาคม 2562  ศิษย์เก่าสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ …

การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์น้องพี่ ครั้งที่ 2 Read More »

งานบริการวิชาการสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัล ระดับมหาวิทยาลัย

งานบริการวิชาการสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัลบริการว …

งานบริการวิชาการสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัล ระดับมหาวิทยาลัย Read More »

นศภ. เภสัชวลัยลักษณ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันให้คำปรึกษาทางเภสัชศาสตร์ ภาคภาษาไทย ระดับประเทศ และรางวัลอื่นๆ อีกจำนวนมาก

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ส่งตัวแทน …

นศภ. เภสัชวลัยลักษณ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันให้คำปรึกษาทางเภสัชศาสตร์ ภาคภาษาไทย ระดับประเทศ และรางวัลอื่นๆ อีกจำนวนมาก Read More »

น.ส.พรรษมนตร์ พาลี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และ นายมานิต จิตประไพย ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทอล ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” การนำเสนอผลงานเรื่อง “ระบบยานพาหนะออนไลน์”

                …

น.ส.พรรษมนตร์ พาลี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และ นายมานิต จิตประไพย ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทอล ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” การนำเสนอผลงานเรื่อง “ระบบยานพาหนะออนไลน์” Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปศึกษาดูงาน ณ Taylor’s University ประจำปี พ.ศ. 2562

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศผลการค …

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปศึกษาดูงาน ณ Taylor’s University ประจำปี พ.ศ. 2562 Read More »

บันทึกเสียง กิจรรม KM การจัดการเรียนการสอน วันที่ 16 ม.ค. 2562

บันทึกเสียง กิจรรม KM การจัดการเรียนการสอน วันที่ 16 ม. …

บันทึกเสียง กิจรรม KM การจัดการเรียนการสอน วันที่ 16 ม.ค. 2562 Read More »

ความรู้สู่ชุมชน : “ถุงผ้ายาใจ ใส่ใจชุมชน” และ “สมุนไพรเพื่อสุขภาวะชุมชน”

                …

ความรู้สู่ชุมชน : “ถุงผ้ายาใจ ใส่ใจชุมชน” และ “สมุนไพรเพื่อสุขภาวะชุมชน” Read More »