Boonsong Wungsintaweekul

ด่วน! สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดให้มีการสัมภาษณ์ นศภ. เพื่อพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา (ทุนภายนอก) ครั้งที่ 1 ปี 2567 วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567

ด้วยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัคร นศภ. เพื่อพิ […]

ด่วน! สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดให้มีการสัมภาษณ์ นศภ. เพื่อพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา (ทุนภายนอก) ครั้งที่ 1 ปี 2567 วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา (ประเภททุนการศึกษาทั่วไป) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำภาคการเรียนที่ 3/2566

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยงานแนะแนวและทุนการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา (ประเภททุนการศึกษาทั่วไป) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำภาคการเรียนที่ 3/2566 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ เภสัชกร ภูวดล หมื่นระย้า ที่ได้การรับรองความรู้ระดับ FHEA ใน UKPSF คนล่าสุดของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยิ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ เภสัชกร ภูวดล หมื่นระย้า ที่ได้การรับรองความรู้ระดับ FHEA ใน UKPSF คนล่าสุดของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ด่วน! สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาใช้ทุน ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นรอบที่ 2

ด้วยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความต้

ด่วน! สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาใช้ทุน ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นรอบที่ 2 Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับการมาเยือนของ Assistant Professor Dr.Torikai Kohei จาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น

ในระหว่างวันที่ 13 – 17 มีนาคม พ.ศ. 2567 สำนักวิชาเภสัช

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับการมาเยือนของ Assistant Professor Dr.Torikai Kohei จาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น Read More »

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ จาก University San Carlos ประเทศฟิลิปปินส์ นำเสนอผลการศึกษาดูงาน ที่จัดโดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จากการเปิดเผยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง ปาจ

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ จาก University San Carlos ประเทศฟิลิปปินส์ นำเสนอผลการศึกษาดูงาน ที่จัดโดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และ 5

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่าน สำนักวิชาเ

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และ 5 Read More »

ตัวแทนอาจารย์จากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมการประชุม The 7th Asian Association of Schools of Pharmacy (AASP) Pharmacy Education Forum 2024

เมื่อวันที่ 6 – 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาส

ตัวแทนอาจารย์จากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมการประชุม The 7th Asian Association of Schools of Pharmacy (AASP) Pharmacy Education Forum 2024 Read More »

มาแล้ว! กิจกรรมในโครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายชุมชนส่งเสริม RDU คู่ร้านชำคุณภาพ โดย นศภ. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

“อย่าเมินเฉยปัญหาการใช้ยาที่ไม่สมเหตุสมผลในร้านชำ” เรีย

มาแล้ว! กิจกรรมในโครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายชุมชนส่งเสริม RDU คู่ร้านชำคุณภาพ โดย นศภ. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

เริ่มแล้วกิจกรรมนักศึกษาเภสัชศาสตร์แลกเปลี่ยนจาก University of San Carlos ประเทศฟิลิปปินส์ มาศึกษาดูงานเป็นระยะเวลาสองสัปดาห์ ณ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโครงการ WU – USC student-exchanged program 2024

วันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร อภิชาต อธิไภริน ร

เริ่มแล้วกิจกรรมนักศึกษาเภสัชศาสตร์แลกเปลี่ยนจาก University of San Carlos ประเทศฟิลิปปินส์ มาศึกษาดูงานเป็นระยะเวลาสองสัปดาห์ ณ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโครงการ WU – USC student-exchanged program 2024 Read More »