Boonsong Wungsintaweekul

ตัวแทนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมสามัญสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 16 และอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ คณะ …

ตัวแทนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมสามัญสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 Read More »

“Fellow” หรือ “FHEA” คนล่าสุดของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ อาจารย์ เภสัชกร ดร. สิทธิพงค์ จงไกรจักร

28 กันยายน พ.ศ. 2566 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยิน …

“Fellow” หรือ “FHEA” คนล่าสุดของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ อาจารย์ เภสัชกร ดร. สิทธิพงค์ จงไกรจักร Read More »

สุดปลื้มปิติ….คณาจารย์เภสัชวลัยลักษณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สำนักวิช …

สุดปลื้มปิติ….คณาจารย์เภสัชวลัยลักษณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” Read More »

ประกาศผลการคัดเลือก นศภ. เพื่อให้ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิพระมนตรีพจนกิจฯ ประจำปี 2566

ตามที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับ …

ประกาศผลการคัดเลือก นศภ. เพื่อให้ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิพระมนตรีพจนกิจฯ ประจำปี 2566 Read More »

Teerapat_TCAS67

อาจารย์พี่เท่ “อาจารย์ เภสัชกร ธีรภัทร์ มาแจ่ม” แนะแนวการเรียนในหลักสูตรสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 อาจารย์ เภสัชกร ธีรภัท …

อาจารย์พี่เท่ “อาจารย์ เภสัชกร ธีรภัทร์ มาแจ่ม” แนะแนวการเรียนในหลักสูตรสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานทางเภสัชกรรมอุตสาหการ สำหรับ นศภ. ชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2566

เมื่อวันที่ 12 – 13 กันยายน พ.ศ. 2566 สำนักวิชาเภ …

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานทางเภสัชกรรมอุตสาหการ สำหรับ นศภ. ชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2566 Read More »

Taylor's University

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เยือนประเทศมาเลเซีย เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 6

จากการเปิดเผยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณา ประสพธรรม …

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เยือนประเทศมาเลเซีย เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 6 Read More »

WCLC23

อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ “World Conference on Lung Cancer 2023 (WCLC23)”

อาจารย์ เภสัชกร ธีรภัทร์ มาแจ่ม อาจารย์สาขาวิชาการบริบา …

อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ “World Conference on Lung Cancer 2023 (WCLC23)” Read More »

ส.เภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาวิธีการดูแลและให้คำแนะนำเรื่องยาของผู้ป่วย ณ ตำบลประดู่หอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาตราจารย์ เภสัช …

ส.เภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาวิธีการดูแลและให้คำแนะนำเรื่องยาของผู้ป่วย ณ ตำบลประดู่หอม จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

Scholarship

ประกาศรายชื่อ “นักศึกษาเภสัชศาสตร์” ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อให้ได้รับทุน “มูลนิธิพระมนตรีพจนกิจ ม.ร.ว.ชายสรรถศิลป เครือวัลย์ ชุมแสง ประจำปี 2566”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มาหวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอประกาศรายช …

ประกาศรายชื่อ “นักศึกษาเภสัชศาสตร์” ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อให้ได้รับทุน “มูลนิธิพระมนตรีพจนกิจ ม.ร.ว.ชายสรรถศิลป เครือวัลย์ ชุมแสง ประจำปี 2566” Read More »