Boonsong Wungsintaweekul

ผศ.ดร.ภก.ธันว์ สุวรรณเดชา “FHEA” ใน UKPSF คนที่ 31 ของ ส.เภสัชศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร ธันว …

ผศ.ดร.ภก.ธันว์ สุวรรณเดชา “FHEA” ใน UKPSF คนที่ 31 ของ ส.เภสัชศาสตร์ Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อรุณา ประสพธรรม “Fellow” คนล่าสุดของ ส.เภสัชศาสตร์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยิ …

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อรุณา ประสพธรรม “Fellow” คนล่าสุดของ ส.เภสัชศาสตร์ Read More »

อาจารย์ ส.เภสัชศาสตร์ มวล. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยิ …

อาจารย์ ส.เภสัชศาสตร์ มวล. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ Read More »

ด่วน! งานทุนการศึกษา ส.เภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัคร “นศภ.” เพื่อพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษาฯ

งานทุน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกา …

ด่วน! งานทุนการศึกษา ส.เภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัคร “นศภ.” เพื่อพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษาฯ Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับเภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ประจำปี 2565

ตามที่ชมรมเภสัชกรภาคใต้ ได้ดำเนินการคัดเลือกเภสัชกรภาคใ …

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับเภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ประจำปี 2565 Read More »

สถานวิจัยประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพในการเขียน Manuscript”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถานวิจัย …

สถานวิจัยประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพในการเขียน Manuscript” Read More »

แนะนำบุคลากรใหม่ (สายวิชาการ) สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแนะนำบุคลา …

แนะนำบุคลากรใหม่ (สายวิชาการ) สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

บริบาลเภสัชกรรม เภสัช มวล. จับมือภาคีเครือข่ายสุขภาพท่าศาลาสร้างความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเขาหลวง มหาวิท …

บริบาลเภสัชกรรม เภสัช มวล. จับมือภาคีเครือข่ายสุขภาพท่าศาลาสร้างความร่วมมือ Read More »

ขอเชิญเภสัชกรผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมชมรมเภสัชกรภาคใต้ ประจำปี 2565 “Healthcare Transformation and Beyond for Pharmacists”

ชมรมเภสัชกรภาคใต้ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร …

ขอเชิญเภสัชกรผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมชมรมเภสัชกรภาคใต้ ประจำปี 2565 “Healthcare Transformation and Beyond for Pharmacists” Read More »

ผศ.ดร.ภก.กรวิทย์ อยู่สกุล ร่วมนำเสนอนวัตกรรมกับ สวก. ในกิจกรรมเปิดตัวเทคโนโลยี “สมุนไพรกับนวัตกรรมทางด้านอาหารและความงาม”

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) – สว …

ผศ.ดร.ภก.กรวิทย์ อยู่สกุล ร่วมนำเสนอนวัตกรรมกับ สวก. ในกิจกรรมเปิดตัวเทคโนโลยี “สมุนไพรกับนวัตกรรมทางด้านอาหารและความงาม” Read More »