Breaking News
Home / ความภูมิใจสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ (page 2)

ความภูมิใจสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ภญ.ศิราณี ยงประเดิม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “เภสัชกรภาคใต้ดีเด่น สาขา เภสัชศาสตร์ศึกษา” จาก กลุ่มเภสัชกรภาคใต้ (กภต.)

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ภ …

Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดี อ.ดร.ธิพาพรรณ พลายด้วง ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2558

อ.ดร.ธิพาพรรณ พลายด้วง ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด …

Read More »

นศภ.วิกรานต์ ทั่วยาบัตร เข้าร่วมพิธีการมอบโล่ชื่นชมคุณค่านักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักศึกษาเภสัชศาสตร์วิกรานต์ ทั่วยาบัตร นักศึกษาเภส …

Read More »

แสดงความยินดี นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ประกวดการให้คำปรึกษาระดับประเทศ ประจำปี 2558

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดส …

Read More »