ผลงานวิจัย

ขอแสดงความยินดี อ.ศุภลักษณ์ ไพศาล และ ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล อาจารย์สำนักวิชาเภสัชฯ ได้รับการตีพิม์ผลงานวิจัยเรื่อง กระบวนการเคมีสีเขียวสำหรับการสกัดบัวบกปราสจากสีเขียว

ขอแสดงความยินดี อ.ศุภลักษณ์ ไพศาล และ ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู …

ขอแสดงความยินดี อ.ศุภลักษณ์ ไพศาล และ ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล อาจารย์สำนักวิชาเภสัชฯ ได้รับการตีพิม์ผลงานวิจัยเรื่อง กระบวนการเคมีสีเขียวสำหรับการสกัดบัวบกปราสจากสีเขียว Read More »

ผลงานของ นศภ.มวล. ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ และจดสิทธิบัตร

ผลงานจากการศึกษานอกห้องเรียน “การใช้น้ำมันพืชเป็นกระบวน …

ผลงานของ นศภ.มวล. ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ และจดสิทธิบัตร Read More »

นศภ.ปนิกา โยธี และ นศภ.อรรถพล คนเพียร ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมระดับนานาชาติ 5th International Conference on Pharmaceuticals, Nutraceutical and Cosmetic Science (IPNaCS)

                …

นศภ.ปนิกา โยธี และ นศภ.อรรถพล คนเพียร ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมระดับนานาชาติ 5th International Conference on Pharmaceuticals, Nutraceutical and Cosmetic Science (IPNaCS) Read More »

ผลงานโครงการปัญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Asian-ISPOR ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2559 ณ. ประเทศสิงคโปร์

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ …

ผลงานโครงการปัญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Asian-ISPOR ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2559 ณ. ประเทศสิงคโปร์ Read More »

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาวลัยลักษณ์ 2556 – 2558

ประจำปี พ.ศ. 2557 Pharmaceutical sciences Protein-Prote …

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาวลัยลักษณ์ 2556 – 2558 Read More »