Home / ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย

ผลงานโครงการปัญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Asian-ISPOR ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2559 ณ. ประเทศสิงคโปร์

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้น …

Read More »

ผลงานโครงการปัญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ระดับปริญญาตรี ได้รับคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสาร WJST ฉบับพิเศษครบรอบ 10 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล.

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับบัณฑิตเภสัชศาสตร์รุ่นที …

Read More »