ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวแทนคณาจารย์จากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 3 คน ได้แก่ Assistant Professor Dr. Amit JAISI, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐิกานต์ นกแก้ว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร บุญส่ง หวังสินทวีกุล ได้ไปศึกษาดูงาน ณ School of Pharmaceutical Sciences, Universiti Sains Malaysia เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ตัวแทนคณาจารย […]

ตัวแทนคณาจารย์จากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 3 คน ได้แก่ Assistant Professor Dr. Amit JAISI, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐิกานต์ นกแก้ว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร บุญส่ง หวังสินทวีกุล ได้ไปศึกษาดูงาน ณ School of Pharmaceutical Sciences, Universiti Sains Malaysia เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย Read More »

poster Statistics for health science

ขอเรียนเชิญอบรม ในหัวข้อ Statistics for health science research

ด้วยสถานวิจัย สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ขอเรียนเชิญอบรม ในหัวข้อ Statistics for health science research Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ หารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ วางแผนการจัดประชุมวิชาการ และการพัฒนางานด้านเภสัชพันธุศาสตร์ในระดับภาคใต้ตอนบนกับ ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร ชลภัทร สุขเกษม

ผู้บริหาร และคณาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวล

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ หารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ วางแผนการจัดประชุมวิชาการ และการพัฒนางานด้านเภสัชพันธุศาสตร์ในระดับภาคใต้ตอนบนกับ ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร ชลภัทร สุขเกษม Read More »

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สุดเก่ง! คว้ารางวัลในการแข่งขันทักษะทางเภสัชกรรม ( Pharmaceutical event 2023) โดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ส่งทีมนักศึกษาเภสัชศาสตร์เข้าร่วมศ

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สุดเก่ง! คว้ารางวัลในการแข่งขันทักษะทางเภสัชกรรม ( Pharmaceutical event 2023) โดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล. เปิดรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ใน TCAS67 รอบโควต้าพื้นที่ (14 จังหวัดภาคใต้ + ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 40 คน

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับนักศึ

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล. เปิดรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ใน TCAS67 รอบโควต้าพื้นที่ (14 จังหวัดภาคใต้ + ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 40 คน Read More »

สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีกับงาน “การประชุมสามัญสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ได้รับการเปิดเผยจาก นศภ.ศุภกร ช่วยแก้ว นายกสโมสรนักศึกษ

สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีกับงาน “การประชุมสามัญสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ SFHEA ใน UKPSF คนล่าสุด ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง ศิราณี ยงประเดิม

ช่วงบ่ายของวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ในที่ประชุม

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ SFHEA ใน UKPSF คนล่าสุด ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง ศิราณี ยงประเดิม Read More »

ด่วน! สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาใช้ทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 จำนวน 5 อัตรา

ด้วยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความต้

ด่วน! สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาใช้ทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 จำนวน 5 อัตรา Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง ฉวีวรรณ  คล่องศิริเวช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ” สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คนใหม่

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีคำสั่งที่ 245/2567 ลงวันท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง ฉวีวรรณ  คล่องศิริเวช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ” สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คนใหม่ Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับทีมคณะจาก College of Professional and Continuing Education (CPCE), The Hong Kong

เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับทีมคณะจาก College of Professional and Continuing Education (CPCE), The Hong Kong Read More »