นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สุดเก่ง! คว้ารางวัลในการแข่งขันทักษะทางเภสัชกรรม ( Pharmaceutical event 2023) โดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ส่งทีมนักศึกษาเภสัชศาสตร์เข้าร่วมศึกในโครงการแข่งขันทักษะทางเภสัชกรรม ( Pharmaceutical event 2023) โดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อววันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยทีมนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มาหวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง กันต์ฤทัย สังฆะโน โดยทีมนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สามารถคว้ารางวัลดังนี้

  • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะการซักประวัติ ภาคภาษาอังกฤษ
    โดย นศภ. กัลยรัตน์ แสนอุบล และ นศภ.เตชิต พิริยะพล
  • การแข่งขันทักษะการซักประวัติภาคภาษาไทย เข้ารอบชิงชนะเลิศ 5 ทีมสุดท้าย จากทั้งหมด 15 ทีม
    โดยนศภ.กุลฟามีย์ นิมอ และ นศภ.ดุษรินทร์ สาแม
  • การแข่งขันตอบปัญหาทักษะทางเภสัชกรรม เข้ารอบคัดเลือกรอบที่ 2 (Sudden dead) จากทั้งหมด 18 ทีม โดย นศภ.ภัทรธร อิ่มสอาด นศภ.ปัทมพร เตียสกุล นศภ.ธัญภัฏ ทิพรัตน์ นศภ.อารียา ถนิมลักษณ์

 

 

ภาพประกอบข่าว

 

This slideshow requires JavaScript.