หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (Graduate Program)

Program

>M.Sc. in Drug and Cosmetic Innovation (International Program)

- Curriculum

>Ph.D. in Drug and Cosmetic Innovation (International Program)

- Curriculum

>Ph.D. in Drug and Cosmetic

Links

News and Activities

กิจกรรมวิชาการหลักสูตรบัณฑิต ส.เภสัช

ขอเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟัง กิจกรรมทางวิชาการหัวข้อ “Change Face of Pharmacology – Implications for Practice and Educations”

ขอเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟัง กิจกรรมทางวิชาการหัวข้อ “Change Face of Pharmacology – Implications for Practice and Educations” ของสาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอเชิญ

Read More »
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษา ป.โท

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง (หลักสูตรนานาชาติ)

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง (หลักสูตรนานาชาติ) ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง (หลักสูตรนา

Read More »

Scholarships