ข่าวประชาสัมพันธ์

ความรู้สู่ชุมชน : กิจกรรมบ้านพังหรันปอดใสไร้ควันบุหรี่

  กิจกรรมบ้านพังหรันปอดใสไร้ควันบุหรี่ ในวันที่ 22 […]

ความรู้สู่ชุมชน : กิจกรรมบ้านพังหรันปอดใสไร้ควันบุหรี่ Read More »

ขยายเวลา! รับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนประจำปี 2562

ประกาศรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยน 2019สำนักวิชาเภสัชศาสต

ขยายเวลา! รับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนประจำปี 2562 Read More »

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 เพื่อไปฝึกงานในต่างประเทศในปีการศึกษา 2562

1. Yokohama University of Pharmacy Mr. Pornwasu Pongthe

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 เพื่อไปฝึกงานในต่างประเทศในปีการศึกษา 2562 Read More »

การถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรไล่ยุง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช การใช้สมุนไพรไล่ยุง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

การถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้เพื่อส่ง

การถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรไล่ยุง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช การใช้สมุนไพรไล่ยุง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

นักศึกษาเภสัชจาก Yokohama University of Pharmacy (YUP) ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้บันทึกข้อตกลง  (MOU) จาก  Yo

นักศึกษาเภสัชจาก Yokohama University of Pharmacy (YUP) ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ Read More »

ภญ.ดร.ศิราณี ยงประเดิม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร งานประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5

               

ภญ.ดร.ศิราณี ยงประเดิม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร งานประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5 Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับ สำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อ

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับ สำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาสหวิชาชีพ จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมหิดล

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาสหวิชาชีพ จัดโครงกา

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาสหวิชาชีพ จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมหิดล Read More »

เปิดบ้านแนะนำอาชีพในอุตสาหกรรมวัคซีนและยาชีววัตถุ ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันวัคซี

เปิดบ้านแนะนำอาชีพในอุตสาหกรรมวัคซีนและยาชีววัตถุ ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ Read More »