ข่าวการศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Special Projects and Research Forum in Pharmacy 2022”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเรียนเชิญค …

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Special Projects and Research Forum in Pharmacy 2022” Read More »

ประกาศ! บัณฑิตศึกษา ส.เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (ป.โท / ป.เอก)

บัณฑิตศึกษา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

ประกาศ! บัณฑิตศึกษา ส.เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (ป.โท / ป.เอก) Read More »

สุดปัง! อาจารย์ เภสัชกร สิทธิพงค์ จงไกรจักร ได้รับการคัดเลือกให้นําเสนอผลงานวิจัย

อาจารย์ เภสัชกร สิทธิพงค์ จงไกรจักร อาจารย์สาขาการบริบา …

สุดปัง! อาจารย์ เภสัชกร สิทธิพงค์ จงไกรจักร ได้รับการคัดเลือกให้นําเสนอผลงานวิจัย Read More »

รับสมัครนักศึกษาเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็น “นักกิจกรรม” สำหรับใช้สิทธิ์สมัครอยู่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยงานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา กำหนด …

รับสมัครนักศึกษาเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็น “นักกิจกรรม” สำหรับใช้สิทธิ์สมัครอยู่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

ประกาศสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สนามสอบ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง …

ประกาศสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สนามสอบ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษา ป.โท

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง (หลักสูตรนานาชาติ)

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักส …

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง (หลักสูตรนานาชาติ) Read More »

ขอเชิญ นร. และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ “สร้าง Portfolio ให้ปัง…ฟังทางนี้” ของ ส.เภสัชศาสตร์ มวล. 11 กันยายน 64 (ภาคเช้าเท่านั้น)

“มาฟังคุณแม่ … Portfolio หนูปังแน่ ๆ” …

ขอเชิญ นร. และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ “สร้าง Portfolio ให้ปัง…ฟังทางนี้” ของ ส.เภสัชศาสตร์ มวล. 11 กันยายน 64 (ภาคเช้าเท่านั้น) Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์รับสมัครนักศึกษาTCAS65

นร.ทั่วสารทิศ สนใจสมัครเรียนเภสัชวลัยลักษณ์ ใน TCAS65 รอบ “Portfolio”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2 …

นร.ทั่วสารทิศ สนใจสมัครเรียนเภสัชวลัยลักษณ์ ใน TCAS65 รอบ “Portfolio” Read More »

ผลงานวิจัยนักศึกษา

ผลงานวิจัยของ นศภ.เภสัช มวล. ในขณะฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพฯ ได้รับการตีพิมพ์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยิ …

ผลงานวิจัยของ นศภ.เภสัช มวล. ในขณะฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพฯ ได้รับการตีพิมพ์ Read More »