Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 3)

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ถวายแอลกอฮอล์เจลล้างมือแก่พระสงฆ์ ที่อยู่รายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 อาจารย์ เภสัชกรหญิง …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

เนื่องด้วยปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ …

Read More »

เภสัช มวล. เล็งเห็นความปลอดภัยของนักวิ่งทุกคนเป็นหลัก จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ตามที่ สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลัก …

Read More »

รับสมัคร นศภ.เภสัช มวล. เพื่อรับทุนฯ จากมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ประจำปี 2563

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศร …

Read More »