ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี กับ Rx9WU และ Rx10WU และเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “สำนักวิชาเภสัชศาสตร์พบผู้ปกครองบัณฑิต” ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 25 กันยายน 2565

ด้วยทางสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไ …

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี กับ Rx9WU และ Rx10WU และเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “สำนักวิชาเภสัชศาสตร์พบผู้ปกครองบัณฑิต” ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 25 กันยายน 2565 Read More »

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2565

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมน้อมรำลึ …

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2565 Read More »

ขอเชิญชมซุ้มกิจกรรมของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2565

เนื่องในวันมหิดล ปี 2565 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาล …

ขอเชิญชมซุ้มกิจกรรมของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2565 Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล. เปิดรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ใน TCAS66 รอบ Portfolio

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัคร …

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล. เปิดรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ใน TCAS66 รอบ Portfolio Read More »

ประกาศผลการพิจารณา “นศภ” ให้ได้รับทุนการศึกษาฯ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2565

ด้วยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับกา …

ประกาศผลการพิจารณา “นศภ” ให้ได้รับทุนการศึกษาฯ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2565 Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ University of San Carlos (USC), Cebu, Philippines

ตามที่ Prof. Dr. Gerard Lee Lo See, Dean, School of Hea …

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ University of San Carlos (USC), Cebu, Philippines Read More »

ผศ.ดร.ภก.ธันว์ สุวรรณเดชา “FHEA” ใน UKPSF คนที่ 31 ของ ส.เภสัชศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร ธันว …

ผศ.ดร.ภก.ธันว์ สุวรรณเดชา “FHEA” ใน UKPSF คนที่ 31 ของ ส.เภสัชศาสตร์ Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อรุณา ประสพธรรม “Fellow” คนล่าสุดของ ส.เภสัชศาสตร์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยิ …

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อรุณา ประสพธรรม “Fellow” คนล่าสุดของ ส.เภสัชศาสตร์ Read More »

อาจารย์ ส.เภสัชศาสตร์ มวล. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยิ …

อาจารย์ ส.เภสัชศาสตร์ มวล. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ Read More »

ด่วน! งานทุนการศึกษา ส.เภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัคร “นศภ.” เพื่อพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษาฯ

งานทุน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกา …

ด่วน! งานทุนการศึกษา ส.เภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัคร “นศภ.” เพื่อพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษาฯ Read More »