บริการวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการออนไลน์ “งานวิจัยเชิงคณภาพ: ศาสตร์ของการทำความเข้าใจความเป็นมนุษย์”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถาบันวิจ …

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการออนไลน์ “งานวิจัยเชิงคณภาพ: ศาสตร์ของการทำความเข้าใจความเป็นมนุษย์” Read More »

New PharmWU Logo

อาจารย์ สำนักวิชาเภสัชวลัยลักษณ์ ถ่ายทอดความรู้ “สมุนไพร” และการเตรียม “น้ำมันนวดสมุนไพร” ณ รพ.สต.บ้านทุ่งชน

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ฉวีว …

อาจารย์ สำนักวิชาเภสัชวลัยลักษณ์ ถ่ายทอดความรู้ “สมุนไพร” และการเตรียม “น้ำมันนวดสมุนไพร” ณ รพ.สต.บ้านทุ่งชน Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล. บริการวิชาการ

อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล. ให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ณ ชุมชนบ้านทุ่งชน

เมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 อาจารย์ เภสัชกรหญิง ด …

อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล. ให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ณ ชุมชนบ้านทุ่งชน Read More »

เภสัช มวล. ร่วมกิจกรรม มวล.สู่โรงเรียน เกื้อกูล กลมเกลียว เกี่ยวร้อยสายใจชุมชนสัมพันธ์ ณ โรงเรียนชุมชนใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มห …

เภสัช มวล. ร่วมกิจกรรม มวล.สู่โรงเรียน เกื้อกูล กลมเกลียว เกี่ยวร้อยสายใจชุมชนสัมพันธ์ ณ โรงเรียนชุมชนใหม่ Read More »

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ในโครงการ อพ.สธ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล หัวหน้าสถานวิจัย …

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ในโครงการ อพ.สธ. Read More »

บทความทางวิชาการของ อ.ภญ.ณิชกานต์ อภิรมย์รักษ์ ได้รับการเผยแพร่

บทความทางวิชาการ เรื่อง Inhaled medication in COPD โดย …

บทความทางวิชาการของ อ.ภญ.ณิชกานต์ อภิรมย์รักษ์ ได้รับการเผยแพร่ Read More »

เภสัช มวล.เจ๋ง ร่วมออกบูธงาน “ตลาดนัด วัฒนธรรมสุขภาพคนคอน”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมออกบูธงา …

เภสัช มวล.เจ๋ง ร่วมออกบูธงาน “ตลาดนัด วัฒนธรรมสุขภาพคนคอน” Read More »

งานบริการวิชาการสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัล ระดับมหาวิทยาลัย

งานบริการวิชาการสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัลบริการว …

งานบริการวิชาการสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัล ระดับมหาวิทยาลัย Read More »

ความรู้สู่ชุมชน : “ถุงผ้ายาใจ ใส่ใจชุมชน” และ “สมุนไพรเพื่อสุขภาวะชุมชน”

                …

ความรู้สู่ชุมชน : “ถุงผ้ายาใจ ใส่ใจชุมชน” และ “สมุนไพรเพื่อสุขภาวะชุมชน” Read More »