Home / บริการวิชาการสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

บริการวิชาการสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์จัดโครงการค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน ประจำปี 2561

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับคณะทำงานโครงการจาก สถา …

Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์จัดกิจกรรม “แผงยาคู่ใจ ฉลากยาโฉมใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ …

Read More »

นักศึกษาเภสัช มวล. เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานผ่านบริการวิชาการ โครงการ “หมู่บ้านสมุนไพรพึ่งพาตนเอง”

นักศึกษาเภสัช มวล. เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานผ่านบ …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม และวันเทคนิคการแพทย์ไทย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 หลักสูตรเทคนิคกา …

Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรม “Walailak Social Engagement”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็ …

Read More »