• ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 6 ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภาคความรู้ (MCQ) ประจำปี 2561 ได้ 93.44%

  • นักศึกษาเภสัชศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ1 ทักษะการตอบคำถามทางเภสัชกรรม (Pharmacy quiz) ระดับประเทศ

  • สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ หัวข้อ Update in Pharmacy Practice วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  • นักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามทางด้านสมุนไพร 100 ปี ชาตกาล ภก. ศ.(พิเศษ) ดร.วิเชียร จีรวงส์

  • นักศึกษาเภสัช มวล. เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานผ่านบริการวิชาการ โครงการ “หมู่บ้านสมุนไพรพึ่งพาตนเอง”

  • สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์จัดกิจกรรม “แผงยาคู่ใจ ฉลากยาโฉมใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ”

  • สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ความเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า “ฉลาดเลือก ฉลาดใช้ รู้ทันภัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร”

  • "ยินดีต้อนรับ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่น 12 เข้าสู่ครอบครัว SMART PHARMACY สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ "

  • สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560  ณ จังหวัดนครปฐม

  • เภสัชฯมวล.จัดประชุมวิชาการ WU Pharmacy Forum 2017 อัพเดทความรู้เรื่องยาที่ใช้ในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด เมื่อวันที่ 25-26 พ.ย. 2560

  • พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือร่วมทางวิชาการ ระหว่าง โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์