• First round TCAS : PORTFOLIO School of Pharmacy, Walailak

  • สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับ สำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์

  • SMART PHARMACY 2020

  • "ยินดีต้อนรับ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่น 12 เข้าสู่ครอบครัว SMART PHARMACY สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ "

  • นักศึกษาเภสัชศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ1 ทักษะการตอบคำถามทางเภสัชกรรม (Pharmacy quiz) ระดับประเทศ