กิจกรรม ๕ส Green สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ปี ๒๕๖๔

๑.ผังโครงสร้างคณะกรรมการ ๕Green สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ปี ๒๕๖๔

๒. การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ Click

๓. เป้าหมายกิจกรรม ๕ส Green Click

๔. แผนกิจกรรม๕ส Green Click

๖. มาตรฐานกลาง ๕ส Green Click

๗. คู่มือ 5ส green

๘. รูปภาพ ข้อมูล กิจกรรมตามแผนกิจกรรม ๕ส Green Click

๙. คะแนนการตรวจเยี่ยมพื้นที่ส่วนกลางและห้องทำงานอาจารย์รวมทั้งบุคลากร Click

๑0. ผังห้องทำงานและผังโต๊ะทำงาน

๑๑. นับจำนวนบุคลากรที่เข้ามาทำงานในอาคารวิชาการ 9 แต่ละวัน

๑๒. แบบรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของบุคลากรอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานหรือการจราจรในพื้นที่มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565

 

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น