Breaking News
ผู้ที่ต้องการช่วยเหลือภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดบัญชีรับบริจาคใหม่ ชื่อบัญชี ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา เลขที่บัญชี 828-0-85961-6
ร่วมด้วยช่วยกัน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ ทุกภาคส่วนทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช และทั่วประเทศ เข้าช่วยผู้ประสบภัยภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง สำหรับยาบริจาคและวัสดุทางการแพทย์ จากทุกภาคส่วนไว้ ณ ที่นี้ด้วย