ข่าวทุนการศึกษา

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์เพื่อให้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนภายนอก ประจำปี 2567

ด้วยงานทุนการศึกษา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการประ […]

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์เพื่อให้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนภายนอก ประจำปี 2567 Read More »

ด่วน! สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดให้มีการสัมภาษณ์ นศภ. เพื่อพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา (ทุนภายนอก) ครั้งที่ 1 ปี 2567 วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567

ด้วยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัคร นศภ. เพื่อพิ

ด่วน! สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดให้มีการสัมภาษณ์ นศภ. เพื่อพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา (ทุนภายนอก) ครั้งที่ 1 ปี 2567 วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา (ประเภททุนการศึกษาทั่วไป) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำภาคการเรียนที่ 3/2566

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยงานแนะแนวและทุนการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา (ประเภททุนการศึกษาทั่วไป) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำภาคการเรียนที่ 3/2566 Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เพื่อให้ได้รับทุนการศึกษาฯ (ทุนภายนอก) ประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัคร

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เพื่อให้ได้รับทุนการศึกษาฯ (ทุนภายนอก) ประจำปี พ.ศ. 2567 Read More »

ข่าวดี! มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2566

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ครับ📣📣 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับส

ข่าวดี! มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2566 Read More »

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 2 คน ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาจาก “มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์” ทุนละ 30,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยิ

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 2 คน ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาจาก “มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์” ทุนละ 30,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท Read More »

นศภ.พิรญาณ์ ยอดเทพ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิพระมนตรีพจนกิจ ม.ร.ว.ชายสรรถศิลปเครือวัลย์ ชุมแสง 2526 ประจำปี 2566

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยิ

นศภ.พิรญาณ์ ยอดเทพ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิพระมนตรีพจนกิจ ม.ร.ว.ชายสรรถศิลปเครือวัลย์ ชุมแสง 2526 ประจำปี 2566 Read More »

ประกาศผลการคัดเลือก นศภ. เพื่อให้ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิพระมนตรีพจนกิจฯ ประจำปี 2566

ตามที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับ

ประกาศผลการคัดเลือก นศภ. เพื่อให้ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิพระมนตรีพจนกิจฯ ประจำปี 2566 Read More »

Scholarship

ประกาศรายชื่อ “นักศึกษาเภสัชศาสตร์” ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อให้ได้รับทุน “มูลนิธิพระมนตรีพจนกิจ ม.ร.ว.ชายสรรถศิลป เครือวัลย์ ชุมแสง ประจำปี 2566”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มาหวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอประกาศรายช

ประกาศรายชื่อ “นักศึกษาเภสัชศาสตร์” ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อให้ได้รับทุน “มูลนิธิพระมนตรีพจนกิจ ม.ร.ว.ชายสรรถศิลป เครือวัลย์ ชุมแสง ประจำปี 2566” Read More »

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เพื่อพิจารณารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิพระมนตรีพจนกิจฯ ประจำปี 2566

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับสมั

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เพื่อพิจารณารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิพระมนตรีพจนกิจฯ ประจำปี 2566 Read More »