กิจกรรมนักศึกษา

สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีกับงาน “การประชุมสามัญสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ได้รับการเปิดเผยจาก นศภ.ศุภกร ช่วยแก้ว นายกสโมสรนักศึกษ […]

สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีกับงาน “การประชุมสามัญสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 15 ตบเท้าเข้ารับมอบเสื้อกาวน์วิชาชีพและเข้าร่วมกิจกรรมมัจฉิมนิเทศ โดยมีผู้ปกครอง คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นพี่ และรุ่นน้องร่วมแสดงความยินดี

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 8.00 น. ได้มี

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 15 ตบเท้าเข้ารับมอบเสื้อกาวน์วิชาชีพและเข้าร่วมกิจกรรมมัจฉิมนิเทศ โดยมีผู้ปกครอง คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นพี่ และรุ่นน้องร่วมแสดงความยินดี Read More »

สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เฟ้นหาคนเก่ง ในกิจกรรม “แข่งขันทักษะทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจาร

สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เฟ้นหาคนเก่ง ในกิจกรรม “แข่งขันทักษะทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

มาแล้ว! กิจกรรม เดิน-วิ่ง เภสัชวลัยลักษณ์ ปี 2024 “Pharmasun Running Mini Marathon ครั้งที่ 5th” เพื่อสุขภาพที่ดี ต้านบุหรี่ ส่งเสริมการใช้ยาให้ถูกต้อง และสนับสนุน รพศ.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้วยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เล็งเห็น

มาแล้ว! กิจกรรม เดิน-วิ่ง เภสัชวลัยลักษณ์ ปี 2024 “Pharmasun Running Mini Marathon ครั้งที่ 5th” เพื่อสุขภาพที่ดี ต้านบุหรี่ ส่งเสริมการใช้ยาให้ถูกต้อง และสนับสนุน รพศ.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “Walailak University Pharmacy Event” ประจำปีการศึกษา 2566

นายกสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิ

สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “Walailak University Pharmacy Event” ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

ตัวแทนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมสามัญสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 16 และอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ คณะ

ตัวแทนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมสามัญสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 Read More »

ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้นักศึกษาตัวแทนสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2566 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31

 ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีปณิธานในการพัฒนานักศึกษาแ

ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้นักศึกษาตัวแทนสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2566 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31 Read More »

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2565

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมน้อมรำลึ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2565 Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Special Projects and Research Forum in Pharmacy 2022”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเรียนเชิญค

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Special Projects and Research Forum in Pharmacy 2022” Read More »

นศภ.มวล. คว้ารางวัลในการแข่งขันทักษะทางเภสัชกรรม (Pharmacy Event) ครั้งที่ 14

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย และคณะเภสั

นศภ.มวล. คว้ารางวัลในการแข่งขันทักษะทางเภสัชกรรม (Pharmacy Event) ครั้งที่ 14 Read More »