Home / ความร่วมมือทางวิชาการ / การพูดคุยข้อตกลงร่วม กับ Taylor’s University, Malaysia

การพูดคุยข้อตกลงร่วม กับ Taylor’s University, Malaysia

ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน พ.ศ. 2561 ดร. ภญ.จิราพร ชินกุนพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รศ.นพ.วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล และ ภก.ธนวัฒน์ คงยศ เข้ามาเยี่ยมชม และพูดคุยข้อตกลงกับ Taylor’s University, Malaysia

Taylor’s University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ในรัฐ Selangor ประเทศมาเลเซีย ที่เริ่มก่อตั้งจาก “วิทยาลัย” (College) ในปี ค.ศ.1969 ต่อมาในปี ค.ศ.2006 ได้เปลี่ยนสถานะเป็น “University College” และได้ยกฐานะเป็น “University” ในปี ค.ศ. 2010 มหาวิทยาลัยนี้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับอนุปริญญา (diploma) ถีง ปริญญา (degree), หลังปริญญา (post-graduate) และ professional programmers. จัดเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับหนึ่งของประเทศมาเลเซีย

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ (School of Pharmacy) Taylor’s University สังกัดอยู่ใน Faculty of Health & Medical Sciences มีอาจารย์ประจำ จำนวน 15 คน เปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 4 ปี รับสมัครนักศึกษาปีละ 60 คน มีบัณฑิตจบปีละประมาณ 20-30 คน
ในการนี้สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ทั้งสองสถาบันได้หารือการสร้างความร่วมมือกันตั้งแต่ การศึกษาดูงานระยะสั้น การฝึกงาน (Clinical clerkship) สำหรับนักศึกษาสาย Pharmaceutical Sciences ด้านการวิจัยและพัฒนา (R & D) ใน Pharmaceutical industries ส่วนสาย Pharmaceutical Care จะส่งไปฝึกงานในร้านยา ระยะเวลาฝึกงาน 6 สัปดาห์ รวมทั้งการทำวิจัยร่วมกัน ของคณาจารย์ทั้งสองมหาวิทยาลัย

About pharmacy_2016

Check Also

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปศึกษาดูงาน ณ Taylor’s University ประจำปี พ.ศ. 2562

สำนักวิชาเภสัชศ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *