Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภญ.ดร.ศิราณี ยงประเดิม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร งานประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5

ภญ.ดร.ศิราณี ยงประเดิม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร งานประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภญ.ดร.ศิราณี ยงประเดิม ได้รับเกียรติอย่างสูงจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ให้เป็นวิทยากร ใน Session: Teaching Skills for Community-Engaged Education ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ.2557 – 2561) และให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว โดยมีองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานของรัฐ สถาบันวิชาการ สภาวิชาชีพสุขภาพ และกลุ่มสถาบันหรือสมาคมของสถาบันการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพเป็นคณะกรรมการ กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อหลัก “ผนึกพลังภาคี ปฏิรูประบบสุขภาพ (Synergizing partners: the key for health systems reform)” ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพเพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่าง เท่าเทียมกัน และสุขภาวะของประชาชนถ้วนหน้า

ในเวทีดังกล่าว ภญ.ดร.ศิราณี ยงประเดิม ได้เป็นวิทยากร ใน Session: Teaching Skills for Community-Engaged Education ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยเนื้อหาในการนำเสนอจะเกี่ยวข้องกับ การจัดการเรียนการสอน ในชุมชน ซึ่งสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ถือเป็น สำนักวิชา ที่มีความก้าวหน้าด้านการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ ภญ.ดร.ศิราณี ยงประเดิม ได้นำองค์ความรู้ดังกล่าวนำเสนอในเวทีงานประชุมระดับประเทศ

About pharmacy_2016

Check Also

สำนักวิชาเภสัชศาตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครอาจารย์ 11 อัตรา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *