ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์ โจมฤทธิ์ “Fellow” คนที่ 19 ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล.

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์ โจมฤทธิ์ อาจารย์ประจำ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความรู้ระดับ “Fellow (FHEA)” จาก the Higher Education Academy หรือ HEA จากประเทศอังกฤษ ใน UK Professional  Standard Framework หรือ UKPSF

อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์ โจมฤทธิ์ เป็นอาจารย์ในสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ (พรีคลินิก) มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Biotechnology และ Microbiology  อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์ โจมฤทธิ์ เป็นบุคลากรสายวิชาการของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ในลำดับที่ 19 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความรู้ในระดับ Fellow หรือ FHEA ใน UK Professional Standards Framework หรือ UKPSF

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *