ขอแสดงความยินดีกับ “อ.ภญ.ดร.ศิราณี ยงประเดิม” Fellow คนล่าสุดของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ศิราณี ยงประเดิม หัวหน้าสาขาบริบาลเภสัชกรรม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้ระดับ “Fellow” จาก the Higher Education Academy หรือ HEA จากประเทศอังกฤษ ใน UK Professional  Standard Framework หรือ UKPSF

ซึ่งอาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ศิราณี ยงประเดิม เป็นอาจารย์ที่เข้ารับการอบรม UK Professional Standards Framework (UKPSF) รุ่นที่ 3 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งอาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ศิราณี ยงประเดิม เป็นอาจารย์ในสาขาย่อยวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารท่านแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ นอกจากงานด้านการเรียนการสอน และการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารแล้ว อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ศิราณี ยงประเดิม ยังได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ต่าง ๆ โดยเฉพาะ “เภสัชกรรมปฐมภูมิ” ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ จำนวนมาก

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มีคณาจารย์ที่ได้รับการรับรองไปในรุ่นที่ 1, 2 และ 3 แล้ว 14 คน ภายใต้การนำของ อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้รับการรับรองในระดับ Senior Fellow แล้ว และเป็นเภสัชกรท่านแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองนี้ และในขณะเดียวกันคณาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้ผ่านการอบรม Pre-UKPSF ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกำลังถยอยเข้ารับการอบรม UKPSF นี้อีกในระยะอันใกล้  ซึ่่งคณาจารย์ทุกคนของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ผ่านการอบรม Pre-UKSF ทุกคน ซึ่งจะเห็นได้ว่าทางสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *