เภสัช มวล. สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำใน ตปท.

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งเน้นพัฒนาระบบการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีโอกาสไปศึกษาดูงาน เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเภสัชกรรม ในสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันทางสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการนำของ อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ ได้มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับนานาประเทศ อาทิ เช่น ความร่วมมือทางวิชาการกับ Yokohama University of Pharmacy ประเทศญี่ปุ่น ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และอาจารย์ ในการศึกษาและวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์ และการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์ (วิจัย), ความร่วมมือทางวิชาการกับ Taylor’s University ประเทศมาเลเซีย ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เพื่อศึกษาดูงานระยะสั้น และฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา และสถานบันวิจัย. ความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Philippines ซึ่งในปีที่ผ่านมา ได้รับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ จากประเทศฟิลิปปินส์ ในการมาศึกษาดูงานระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นอกจากนี้ ในปี 2563 ทางสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมมือกับ Kunming Medical University ในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานระยะสั้น ณ Kunming Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วง 13 – 24 เมษายน 2563 อนึ่งในปีนี้เช่นเดียวกัน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้มีความร่วมมือทางวิชาการเพิ่มเติมกับ Haiphong University ประเทศเวียดนาม เพิ่มเติม และยังอยู่ในกระบวนการดำเนินการอีกจำนวนหนึ่ง

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *