• +66-75-672-808
  • pharmwu2019@gmail.com
  • Mon - Fri: 8:30 - 16:30

ขอแสดงความยินดีแด่ นักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากส่งคลิปเข้าประกวดโครงการการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่อง พ.ร.บ.นมผง”

นศภ.อรรถพล ศักดามาศ และ นศภ.อดิเทพ ละม้าย นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 และนายพีรดนย์ ศรีวิจิตร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้ส่งคลิปวีดีโอหนังสั้นเข้าประกวด    ในโครงการการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การ ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่อง พ.ร.บ.นมผง” จัดโดย สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมี อาจารย์ ภญ.กันต์ฤทัย สังฆะโน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งผลการตัดสินได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศ ซึ่งจะเดินทางไปรับรางวัล  ดังกล่าวในโอกาสต่อไป การนี้สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของแสดงความยินดี และชื่นชม ในความสามารถของนักศึกษา ซึ่งเรายินดีให้การสนับสนุนนักศึกษาในการเรียนรู้จากการทำกิจกรรมจริง ร่วมกับการเรียนที่ได้มาตรฐาน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *