สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับทีมคณะจาก College of Professional and Continuing Education (CPCE), The Hong Kong

เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร อภิชาต อธิไภริน รักษาการคณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้ร่วมต้อนรับทีมคณะจาก College of Professional and Continuing Education (CPCE), The Hong Kong ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิทยาศาตร์การแพทย์ โดยมีบุคลากรจาก Hong Kong College of Health Services Executives (HKCHSE) และ Society for Innovative Healthcare Hong Kong (SIHHK) เดินทางมาด้วย รวมทั้งสิ้น 16 คน ซึ่งศูนย์กิจการนานาชาติ มาหวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้ โดยการมาเยือนครั้งนี้มีประสงค์ที่จะพบปะและร่วมพูดคุยกับสำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภายใต้หัวข้อ “International Seminar on Primary Healthcare and Wellness and Medical Tourism” ซึ่งในการมาเยือนครั้งนี้ ตัวแทนจาก CPCE ได้มีการนำเสนอข้อมูลในหัวข้อ Primary Healthcare Financing in Hong Kong, Primary Healthcare Nursing Development in Hong Kong, และ Service Quality in District Health Centres in Hong Kong

ในการส่วนของการสัมนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร บุญส่ง หวังสินทวีกุล สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ (เภสัชเวท) สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมนำเสนอในหัวข้อ “Thai Traditional Medicine in Spa and Health Products” ด้วย ซึ่งเน้นการใช้องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทยในธุรกิจบริการสุขภาพ โดยเฉพาะสปาเพื่อสุขภาพ ซึ่งหลังจากการบรรยาย ซึ่งได้รับความสนใจ และเบื้องต้นได้มีการทาบทามให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร บุญส่ง หวังสินทวีกุล บรรยายในหัวข้อ Spa Development and Operations ในรายวิชา HMS4328 Resort and Spa Management – Semester 2, 2023/24 สำหรับนักศึกษาของ School of Professional Education and Executive Development, College of Professional and Continuing Education (CPCE) The Hong Kong Polytechnic University ในวันที่ 19 เมษายน 2567 อีกด้วย

 

ภาพประกอบข่าว

This slideshow requires JavaScript.