สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ SFHEA ใน UKPSF คนล่าสุด ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง ศิราณี ยงประเดิม

ช่วงบ่ายของวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ในที่ประชุมสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกี อภิชาต อธิไภริน รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิราณี ยงประเดิม หัวหน้าสาขาวิชาการบริบาลเภสัชกรรม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสที่ได้รับการรับรองความรู้ในระดับ Senior Fellow หรือ SFHEA ใน The UK Professional Standards Framework (UKPSF) คนล่าสุดของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ การนี้สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย