ผลงานวิจัยนักศึกษา

ผลงานวิจัยของ นศภ.เภสัช มวล. ในขณะฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพฯ ได้รับการตีพิมพ์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ ภก.พรวสุ พงศ์ธีรวรรณ ศิษย์เก่าสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 9 ที่ผลงานการวิจัยขณะฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ระหว่างศึกษาในชั้นปีที่ 6 ณ Taylor’s University, Malaysia ได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถติดตามผลงานดังกล่าวได้ ดังนี้

Lee, Z. Y., Leong, C. H., Lim, K., Wong, C., Pongtheerawan, P., Arikrishnan, S. A., Tan, K. L., Loh, J. S., Low, M. L., How, C. W., Ong, Y. S., Tor, Y. S., & Foo, J. B. (2021). Induction of Apoptosis and Autophagy by Ternary Copper Complex Towards Breast Cancer Cells. Anti-cancer agents in medicinal chemistry, 10.2174/1871520621666210726132543. Advance online publication. https://doi.org/10.2174/1871520621666210726132543

ซึ่งสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย และสถาบันกการศึกษาอื่น ๆ ในต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาเภสัชศาสตร์มีโอกาสได้ไปศึกษา และวิจัย ในสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยดังกล่าว เพื่อการเรียนรู้ และเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพเภสัชกรรม

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น