นางสาวฮุสนา มะดอราแม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดนวัตวณิชย์ ระดับภูมิภาค

นักศึกษาหลักสูตรป.โท นวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง ชนะเลิศรางวัลนวัตวณิชย์

นางสาวอุสนา มะดอรอแม นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดในโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” ครั้งที่ 10 (R2M2022) ระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2565 ณห้อง Fin Conference Room โรงแรม Infinity Aonang Krabi Villa & Hotel จากผลงานวิจัย สูตรเวชสำอางช่วยดูแลผดผื่น