ตัวแทนคณาจารย์จากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 3 คน ได้แก่ Assistant Professor Dr. Amit JAISI, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐิกานต์ นกแก้ว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร บุญส่ง หวังสินทวีกุล ได้ไปศึกษาดูงาน ณ School of Pharmaceutical Sciences, Universiti Sains Malaysia เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ตัวแทนคณาจารย์จากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 3 คน ได้แก่ Assistant Professor Dr. Amit JAISI, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐิกานต์ นกแก้ว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร บุญส่ง หวังสินทวีกุล ได้ไปศึกษาดูงาน ณ School of Pharmaceutical Sciences, Universiti Sains Malaysia เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น นำทีมโดย Associate Prof. Dr. Salizawati Muhamad Salhimi รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ หลังจากที่ได้มีการแนะนำตัวของทั้งสองฝ่ายแล้ว ได้มีการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญของแต่ละฝ่าย รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมทางวิชาการที่มีโอกาสดำเนินการร่วมกัน โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนักวิจัย และนักศึกษา รวมทั้งการร่วมดำเนินการขอทุนวิจัยร่วมกัน เป็นต้น หลังจากนั้นตัวแทนคณาจารย์จากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถานที่การเรียนการสอน และการวิจัยของ School of Pharmaceutical Sciences, Universiti Sains Malaysia อีกด้วย

 

ภาพประกอบข่าว

This slideshow requires JavaScript.