การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาวลัยลักษณ์ 2556 – 2558

ประจำปี พ.ศ. 2557

Pharmaceutical sciences

  1. Protein-Protein Docking and Molecular Dynamics Simulations Elucidated Binding Modes of FUBI-p62 UBA Complex

http://www.tjps.pharm.chula.ac.th/ojs/index.php/tjps/article/view/15

  1. Preparation and characterization of к-carrageenan and xyloglucan blends for sustained release of a hydrophilic drug

http://link.springer.com/article/10.1007/s00289-015-1360-1

  1. Determination of N-trans-feruloyltyramine content and nitric oxide inhibitory and antioxidant activities of Tinospora crispa

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1818087615001646

  1. P-022 – The efficacy of topical spray containing Centella asiatica extract on excision wound healing in rats

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1818087615002548

 

Pharmaceutical care

  1. What Are Pharmacist’s Expectations Regarding Primary Care Pharmacy Service? : a Preliminary Study of Normative Expectations in the Public Health System in Thailand.

http://www.jhealthres.org/upload/journal/807/12_29%284%29_tida_p293-299.pdf

 

ประจำปี พ.ศ. 2558

Pharmaceutical sciences

  1. Nano-structure, phase transition and morphology of gallic acid and xyloglucan hydrogel

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00289-016-1604-8

  1. Enhanced dissolution of sildenafil dry foam tablets

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1818087615002056

  1. Inclusion complexes between sildenafil citrate and cyclodextrins enhance drug solubility

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1818087615002688

 

Pharmaceutical care

  1. Prevalence and Patient’s Factors Associated with Non-steroidal Anti-inflammatory and Tricyclic Antidepressants Use among Elderly Inpatients at a District Hospital in the South of Thailand.

http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/article/view/2085

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น