Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561

 

ขอเชิญเภสัชกรเข้าร่วมประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดย ชมรมเภสัชกรภาคใต้ ร่วมกับ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ในปีนี้ทางผู้จัดประชุมมีการจัดงานประชุมในหัวข้อ “SMART PHARMACISTS 2020” วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวการรับสมัคร ได้ที่ https://pharmacy.wu.ac.th  เร็วๆ นี้

กำหนดการประชุมวิชาการ 2561 (click)

About pharmacy_2016

Check Also

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Clinical Decision Making : Case-Based Learning for Pharmacists

                  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมทุกระดับ ทั้งเภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรชุมชน จึงได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *