Home / กิจกรรมนักศึกษา / จิตอาสานักศึกษาเภสัชศาสตร์ ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในและรอบนอกอาคารวิชาการ 9

จิตอาสานักศึกษาเภสัชศาสตร์ ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในและรอบนอกอาคารวิชาการ 9

เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ได้มีจิตอาสานักศึกษาเภสัชศาสตร์ ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในและรอบนอกอาคารวิชาการ 9 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์  โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  1. ทาสีบริเวณลานจอดรถอาคารวิชาการ 9
  2. ทำความสะอาดลานจอดรถอาคารวิชาการ 9
  3. ใส่ปุ๋ย รดน้ำ พรวนดิน กำจัดวัชพืช ณ สวนไม้มงคล (พื้นที่ปลูกต้นไม้ประจำรุ่นของนักศึกษาเภสัชศาสตร์)

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ขอชื่นชมนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกท่านที่ได้ร่วมทำกิจกรรมที่ดีเพื่อสังคม

ภาพการทำกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

About pharmacy_2016

Check Also

สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานเดิน-วิ่ง เภสัชฯ วลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2

                  สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานเดิน-วิ่ง เภสัชฯ วลัยลักษณ์ ครั้งที่ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *