Home / บริการวิชาการ / สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้กับชุมชนเขาวัง

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้กับชุมชนเขาวัง

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่และ อสม. ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้กับประชาชนในชุมชนเขาวัง เมื่อวันที่17 มกราคม 2561 โดยมีการให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำด้านยาและสุขภาพ ให้ความรู้เรื่องของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพและปัญหาการใช้ยาแก้ไอ ยาแก้ปวดในทางที่ผิด โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการกว่าหนึ่งร้อยคน”

 

 

ภาพกิจกรรมในวันงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About pharmacy_2016

Check Also

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดโครงการฉลาดเลือก ฉลาดใช้ รู้ทันภัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

        เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ความเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *