Home / บริการวิชาการ / สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์จัดกิจกรรม “แผงยาคู่ใจ ฉลากยาโฉมใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์จัดกิจกรรม “แผงยาคู่ใจ ฉลากยาโฉมใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์จัดกิจกรรม “แผงยาคู่ใจ ฉลากยาโฉมใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน “แผงยาคู่ใจ ฉลากยาโฉมใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ” เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมการใช้ยาที่ถูกต้องในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
สืบเนื่องจากรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนซึ่งเป็นรายวิชาการเรียนการสอนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 มุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จักหลักการ และแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม โดยคำนึงถึงวิถีชุมชน ค้นหา วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขร่วมกับชุมชนได้

 

“ปัญหาโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน” เป็นประเด็นสุขภาพที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาให้ความสำคัญมากที่สุด สืบเนื่องจากการที่ผู้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสูงอายุไม่สามารถควบคุมภาวะโรคได้นั้น โดยมักเกิดจากการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง มีสาเหตุมาจากการหลงลืมเนื่องจากมียาจำนวนหลายชนิด จึงทำการค้นหาแนวทางการแก้ไขร่วมกันกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และรพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน “แผงยาคู่ใจ ฉลากยาโฉมใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ” เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับประทานยาให้สะดวกมากขึ้น นำโดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 และบุคลากรของรพ.สต.
อนึ่ง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา จัดกิจกรรมด้านยาและสุขภาพให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยใช้หัวข้อการจัดกิจกรรมจากการเยี่ยมบ้านของนักศึกษาและคณาจารย์

About pharmacy_2016

Check Also

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดโครงการฉลาดเลือก ฉลาดใช้ รู้ทันภัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

        เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ความเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *