Home / กิจกรรมนักศึกษา / นักศึกษาเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในโอกาส 10 ปี เภสัชวลัยลักษณ์

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในโอกาส 10 ปี เภสัชวลัยลักษณ์

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในโอกาส 10 ปี เภสัชวลัยลักษณ์

 

 

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ขึ้น  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง มหาวิทยาลัย มัสยิดและโรงเรียน และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมและลักษณะนิสัยนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปัน และสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้สังคม

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีต่างๆ จำนวนกว่า 50 คน ได้ใช้เวลาช่วงวันหยุด วันที่ 22 เมษายน 2560 ทำกิจกรรม ณ ศูนย์อบรมเด็กอ่อนก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยมีการจัดทำ

  1. ลาน BBL (Brain-based Learning)
  2. การปรับปรุงพื้นที่สนามบริเวณอาคาร
  3. ทาสีพื้นที่อาคารการเรียนรู้
  4. มีการมอบสิ่งของอำนวยความสะดวก  สื่อการเรียนรู้ต่างๆและของเล่นให้แก่เด็กๆ

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ขอ ขอบคุณทางศูนย์อบรมเด็กอ่อนก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดท่าสูงบน ที่ได้ให้โอกาสนักศึกษาได้เข้าร่วมจัดทำโครงการดังกล่าว และขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ได้ช่วยทำสิ่งที่ดี และสร้างสรรค์ให้กับสังคม

 

 

  

อ.ธนวัฒน์  ประกาศ

 

 

 

About pharmacy_2016

Check Also

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการศึกษาต่างประเทศ ณ Taylor’s University, Malaysia

ถึงนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการศึกษาต่างประเทศ ณ Taylor’s University, Malaysia !    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *