Home / บริการวิชาการ / สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรม “Walailak Social Engagement”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรม “Walailak Social Engagement”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรม “Walailak Social Engagement” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในเวลา 13.00 น. ซึ่งมีผู้เข้าชมงาน กว่า 1,000 คน

กิจกรรมของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ 

1) การประชาสัมพันธ์หลักสูตรในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

2) กิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร

3) การเสวนาบนเวทีในหัวข้อ ดูแลการใช้ยาในผู้สูงอายุโดยอาจารย์ศิราณี ยงประเดิม และ เภสัชกรหญิงปราณี ลัคนาจันทโชติ 

4) การบริการวิชาการการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อดูแลการใช้ยาในผู้สูงอายุ”

กิจกรรม “Walailak Social Engagement” จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างวิชาชีพ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและใช้ยาอย่างถูกต้องสำหรับผู้สูงอายุ ดังคำขวัญที่ว่า ดูแลผู้สูงวัย ใช้ยาปลอดภัยและเป็นสุข

 

2 3

About pharmacy_2016

Check Also

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์จัดโครงการค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน ประจำปี 2561

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับคณะทำงานโครงการจาก สถาบันวิจัยและนวัตกรรมและส่วนกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2561 ณ หมู่ 12 ตำบลหินตก …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *