Home / กิจกรรมนักศึกษา / นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มวล. เข้าร่วมกิจกรรม แรกพบ สนภท.

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มวล. เข้าร่วมกิจกรรม แรกพบ สนภท.

           นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมแรกพบ สนภท.(First date) ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ซึ่งจัดโดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ในครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(องครักษ์) โดยเป็นกิจกรรมที่ทุกสถาบันเภสัชศาสตร์ได้ร่วมแรงร่วมใจในการต้อนรับช่อมะกอกช่อใหม่ทั่วประเทศ ต้อนรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศทั้ง 19 สถาบัน โดยมี ดร.สุริยัน เต็งใหญ่ และ อ.ธนะวิชช์ ปานน้อย เป็นผู้ดูแลนักศึกษา

ขอบคุณภาพข่าวจาก ดร.สุริยัน เต็งใหญ่ และสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์

 

About pharmacy_2016

Check Also

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์จัดโครงการค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน ประจำปี 2561

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับคณะทำงานโครงการจาก สถาบันวิจัยและนวัตกรรมและส่วนกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2561 ณ หมู่ 12 ตำบลหินตก …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *