ข่าวการศึกษาปริญญาตรี/โท เอก

เปิดรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ในรอบที่ 1 (รอบ portfolio)

                เปิดรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ในรอบที …

เปิดรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ในรอบที่ 1 (รอบ portfolio) Read More »

กิจกรรม​ Olive camp ครั้งที่ 6 เส้นทางสู่การเป็นเภสัชกร ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

กิจกรรม​ Olive camp ครั้งที่ 6 เส้นทางสู่การเป็นเภสัชกร …

กิจกรรม​ Olive camp ครั้งที่ 6 เส้นทางสู่การเป็นเภสัชกร ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  Read More »

การพัฒนาการสอนภายใต้กรอบ UKPSF (The UK Professional Standards Framework) ของ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

การพัฒนาการสอนภายใต้กรอบ UKPSF (The UK Professional Sta …

การพัฒนาการสอนภายใต้กรอบ UKPSF (The UK Professional Standards Framework) ของ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ Read More »

กิจกรรมสำนักวิชาในโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมสำนักวิชาในโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ …

กิจกรรมสำนักวิชาในโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 Read More »

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนต่อปริญญาเอก ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนต่อปริญญาเอก ในหลักสูตรป …

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนต่อปริญญาเอก ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง Read More »