Tanawat Kongyot

กิจกรรมสำนักวิชาในโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมสำนักวิชาในโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ …

กิจกรรมสำนักวิชาในโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม คณบดีและคณาจารย์พบผู้ปกครอง นักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 13

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม “คณบดีและคณาจารย์ …

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม คณบดีและคณาจารย์พบผู้ปกครอง นักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 13 Read More »