• +66-75-672-808
  • pharmwu2019@gmail.com
  • Mon - Fri: 8:30 - 16:30

หน่วยงานในเครือข่าย สถาบันการศึกษาต่อเนื่อง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

034 ชมรมร้านขายยาจังหวัดสุราฎร์ธานี

041 ชมรมร้านขายยาจังหวัดพัทลุง

098 ชมรมร้านขายยาจังหวัดนครศรีธรรมราช

128 ชมรมร้านขายยาจังหวัดภูเก็ต

129 ชมรมร้านขายยาจังหวัดชุมพร

154 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเกาะสมุย

155 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกระบี่