Home / การรับสมัครเข้าเรียน

การรับสมัครเข้าเรียน

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ยินดีรับนักศึกษา

  1. ระดับปริญญาตรี

สามารถเข้าดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่  entry.wu.ac.th

2. ระดับปริญญาโท เอก

สามารถเข้าดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่  graduate.wu.ac.th

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  075672808-10