Home / ผู้สนใจเข้าศึกษา

ผู้สนใจเข้าศึกษา

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ยินดีรับนักศึกษา

พวกเรายินดีต้อนรับ

1. ระดับปริญญาตรี

สามารถเข้าดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่   คลิก!!!

2. ระดับปริญญาโท เอก

สามารถเข้าดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่  คลิก!!!

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  075672808-10