งานประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์

งานประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ WU Pharmacy Forum 2020: Transforming Frontline Pharmacist for Pandemic Situation  จะจัดขึ้นในวันที่ 5-6 กันยายน 2563 เป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) 10 หน่วยกิต ฟรีค่าลงทะเบียน สมัครเข้าร่วมการประชุม คลิ้ก>>>