ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2564

            ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2564 จัดโดย สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ        ชมรมเภสัชกรภาคใต้ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในหัวข้อ “Practicing after a pandemic: The new roles of Thai pharmacist practitioners” ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฏาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom รับจำนวนจำกัดเพียง 300 เท่านั้น

หากท่านใดประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกชมรมเภสัชกรภาคใต้ คลิ้กที่นี่

งานประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2564