Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 “Macromolecule Crystallography”

ประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 “Macromolecule Crystallography”

ประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Macromolecule Crystallography”

ด้วยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Macromolecule Crystallography” ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ อาคารศูนย์เครื่องมือและวิทยาศาสตร์ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งการประชุมวิชาการดังกล่าวเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจความก้าวหน้าในวิทยาการด้าน Macromolecule Crystallography การพัฒนาทักษะการตกผลึกและการเก็บรักษาผลึกโปรตีนเพื่อใช้ประโยชน์ในงานวิจัย โดยเฉพาะการศึกษาหาโครงสร้างสามมิติในระดับอะตอมของสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่เพื่อนำไปสู่การออกแบบและพัฒนายาใหม่ ตลอดจนการส่งเสริมให้นักวิจัยใช้บริการด้านแสงซินโครตรอนของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ในการนี้จึงใคร่ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ ทั้งนี้ขอให้สถาบันต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบการเดินทางและขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกรอกแบบลงทะเบียน online ทาง

https://goo.gl/forms/I7IVRHRqk10fBjkV2 ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

หนังสือเชิญประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 (โปรด click)

About pharmacy_2016

Check Also

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือร่วมทางวิชาการ ระหว่าง โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาเภสัชศ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *