Home / ไม่มีหมวดหมู่ / เอกสารการทำ senior project

เอกสารการทำ senior project

A. การดำเนินโครงการปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม

B. ตัวอย่างการเขียน proposal special project

C. การเขียนรายงานสำหรับการทำโครงงาน

D. คู่มือการเขียนโครงงาน Senior Project

      คภ.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

      คภ 1-1 การเปลี่ยนแปลงหัวข้อเรื่องหรือคณะกรรมการที่ปรึกษา

      คภ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงการ

      คภ 3 แบบบันทึกคะแนนสอบโครงร่างปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม

      คภ 4 แบบสรุปผลสอบโครงร่างปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม

 

 รูปแบบการเขียนปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม

chapter 0-ตัวเล่มส่วนหน้า

chapter 1 ส่วนประกอบของโครงงาน

chapter 2 รูปแบบและการพิมพ์โครงงาน

chapter 3 หลักเกณฑ์การอ้างอิง

chapter 4 หลักเกณฑ์การเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม

รูปแบบการจัดทำโครงงาน

 

ขั้นตอนการขอจริยธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

                    เข้า  http://wuec.wu.ac.th

About pharmacy_2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *