นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ยอดเยี่ยมในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ CDD 2016

20160609133653

 

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ณัฐพนธ์ ทรงนาคา ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ยอดเยี่ยมในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th Current Drug Development (CDD) International Conference 2016 ณ โรงแรม Phuket Graceland Resort & Spa จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2559 และได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ยอดเยี่ยม (The best poster presentation award) จากผลงานวิจัยโครงงานปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม ประจำปี 2558 ในเรื่อง Construction of Genomic Library of Streptomyces sp. KB1

 

โดยมีนางสาวกฤชติยาภรณ์ คงธนะวานิช เป็นผู้วิจัยร่วม อาจารย์ ดร.อภิชาต อธิไภริน และ รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ ทั้งนี้งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ CDD2016 เป็นความร่วมมือของ 3 มหาวิทยาลัยในการจัดงาน คือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ Faculty of Industrial Sciences and Technology, Universiti Malaysia Pahang ภายใต้หัวข้อเรื่อง Drugs used in aging-associated disease โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี จำนวน 181 คนจากทั่วโลกเข้าร่วมงาน

 

About pharmacy_2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.