Home / ความภูมิใจ / นักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภาคความรู้ (MCQ) ประจำปี 2561 สูงถึง 93.44%

นักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภาคความรู้ (MCQ) ประจำปี 2561 สูงถึง 93.44%

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมภาคความรู้ (MCQ) ประจำปี 2561 สูงถึง 93.44%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 6 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อได้ผ่านหลักสูตรการเรียนของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์แล้ว จะต้องมีการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งมีความสำคัญมากในการนำไปใช้เพื่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งใบประกอบวิชาชีพดังกล่าวจะออกโดยสภาเภสัชกรรม

ในทุกปี สภาเภสัชกรรมจะมีการจัดสอบดังกล่าว โดยการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หมายถึง การสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การสอบประกอบด้วย การสอบข้อเขียนการบูรณาการความรู้ทางเภสัชศาสตร์ (MCQ) และ การสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE) โดยผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ทั้ง MCQ และ OSPE จึงถือว่าผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ปรากฎว่าในปีนี้ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 6 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผ่านการสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE, Objective Structured Pharmaceutical Examination) คิดเป็น 90.16% และ สอบผ่านการสอบข้อเขียนการบูรณาการความรู้ทางเภสัชศาสตร์ (MCQ, Multiple Choice Question) คิดเป็น 93.44% ทั้งนี้โดยภาพรวมการสอบฯ ผ่านทั้ง MCQ และ OSPE รวมกัน คิดเป็น 86.88%

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ขอชื่นชมนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในระดับสูง สำหรับผู้ที่ยังตกค้างจะมีรอบการสอบเพิ่มเติมในช่วงปี 2561 ซึ่งทางสภาเภสัชกรรมจะประกาศต่อไป

About pharmacy_2016

Check Also

Walailak Undergraduate Pharmacy Student’s Thesis Being Orally Presented in One Health International Conference 2019 at National Yang-Ming University, Taiwan (ROC).

Congratulation …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.