Home / ข่าวการศึกษาปริญญาตรี/โท เอก / ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนต่อปริญญาเอก ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนต่อปริญญาเอก ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนต่อปริญญาเอก ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง
เพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ในโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่21

หัวข้อการวิจัยโดยสังเขป :การพัฒนาและประเมินแผ่นฟิล์มรักษาบาดแผลที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบสาบเสือ
และใบบัวบก
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมชาย สวัสดี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– จบการศึกษาในสาขาเภสัชศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาต่างๆ หรือวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีสาขา
ต่างๆ
– หากจบปริญญาตรีจะต้องมีผลการเรียนอยู่ใน 35% แรกของจำนวนนักศึกษาในสาขาที่เรียน
– หากจบปริญญาโท จะต้องมีผลการเรียนอยู่ใน 35% แรกของจำนวนนักศึกษาในสาขาที่เรียนและต้องมีผลการ
เรียนในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.20 และต้องมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
หรือระดับชาติหรือเสนอที่ประชุมวิชาการหรือมีการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
– มีผลการสอบภาษาอังกฤษในระดับดี (ต้องยื่นคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อพิจารณา)
สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ
– เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนในประเทศไทย ตลอดระยะเวลาการรับทุน (3-5 ปี) เดือนละ 11,000 – 13,000
บาท
– ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีละ 60,000 บาท
– ค่าใช้จ่ายในการวิจัยปีละ 50,000 บาท
– ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาวิจัย และการเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ 500,000 บาท
– รวมมูลค่าทุนประมาณ 2.3 ล้านบาท
ระยะเวลาการสมัคร
รอบแรก: 1 เมษายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2561
รอบสอง : 1 กันยายน 2561 – 31 ตุลาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมชาย สวัสดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรีอ.ท่าศาลาจ.นครศรีธรรมราช80161 โทรศัพท์0891986056 E-mail : somchai086@hotmail.com
หรือดูรายละเอียดของโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกเพิ่มเติ่มได้ที่http://rgj.trf.or.th/main/home-th/

 

About pharmacy_2016

Check Also

รับสมัคร นศภ.เภสัช มวล. เพื่อรับทุนฯ จากมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ประจำปี 2563

สำนักวิชาเภสัชศ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.