สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564

เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร. จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย เภสัชกรหญิง อาจารย์ ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช หัวหน้าสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้สรงน้ำพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตที่เป็นที่เคารพนับถือ พร้อมด้วยการรดน้ำขอพรจากคณาจารย์ผู้ใหญ่ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ โถงกลาง อาคารวิชาการ 9 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *