Home / กิจกรรมนักศึกษา / จิตอาสานักศึกษาเภสัชศาสตร์ ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในและรอบนอกอาคารวิชาการ 9

จิตอาสานักศึกษาเภสัชศาสตร์ ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในและรอบนอกอาคารวิชาการ 9

เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ได้มีจิตอาสานักศึกษาเภสัชศาสตร์ ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในและรอบนอกอาคารวิชาการ 9 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์  โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  1. ทาสีบริเวณลานจอดรถอาคารวิชาการ 9
  2. ทำความสะอาดลานจอดรถอาคารวิชาการ 9
  3. ใส่ปุ๋ย รดน้ำ พรวนดิน กำจัดวัชพืช ณ สวนไม้มงคล (พื้นที่ปลูกต้นไม้ประจำรุ่นของนักศึกษาเภสัชศาสตร์)

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ขอชื่นชมนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกท่านที่ได้ร่วมทำกิจกรรมที่ดีเพื่อสังคม

ภาพการทำกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

About pharmacy_2016

Check Also

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 เพื่อไปฝึกงานในต่างประเทศในปีการศึกษา 2562

1. Yokohama University of Pharmacy Mr. Pornwasu Pongtheerawan 2. Taylor’s University. Malaysia      2.1 Pharmaceutical Care 2.1.1 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.