ขอแนะนำเภสัชกรประจำร้านยา “อาศรมยาวลัยลักษณ์”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดให้บริการร้านยาของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ณ ศูนย์อาหารช่อประดู่ (บริเวณใกล้ห้องละหมาด) โดยมีเภสัชกรให้บริการด้านยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพตลอดเวลาทำการ และขอแนะนำบุคลากรใหม่ประจำร้านยา “อาศรมยาวลัยลักษณ์” ในตำแหน่งเภสัชกรประจำร้านยาอาศรมยาวลัยลักษณ์ คือ เภสัชกรหญิง วัณณ์สุภางค์ ช่วยพนัง

เภสัชกรหญิง วัณณ์สุภางค์ ช่วยพนัง สำเร็จการศึกษา เภสัชศาสตรบัณฑิต จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่ง เภสัชกรหญิง วัณณ์สุภางค์ ช่วยพนัง มีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งเภสัชกรในหลาย ๆ องค์กรมาก่อนหน้านี้ อาทิเช่น องค์การเภสัชกรรม, โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลนครนครศรีธรรมราช, และร้านยาเพียว เป็นต้น โดย เภสัชกรหญิง วัณณ์สุภางค์ ช่วยพนัง จะปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ณ ร้านยาอาศรมยาวลัยลักษณ์ โดยในช่วง 25 – 29 มกราคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. และ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา 9.00 – 17.00 น. ในเบื้องต้น

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *